Radnice Prahy 18 hostila jarní schůzku benchmarkingové iniciativy

STR7 RADNICE HOSTILA BENCHMARKINGMěstská část Praha 18 přivítala ve dnech 12. a 13. dubna 2018 účastníky jarní schůzky Benchmarkingové iniciativy.

Schůzky se zúčastnili tajemníci a zástupci obcí Králíky, Moravská Třebová, Nový Bydžov, Žamberk, Lysá nad Labem, Hořovice, Týn nad Vltavou, Český Brod a Český Krumlov. Na poslední chvíli se omluvili tajemníci z Dobříše, Humpolce a Dačic. Hlavním obsahem bylo řešení personálních otázek na základě provedené analýzy Profil úřadu.

Tajemník ÚMČ Praha 18 spolu s vedoucími odborů a oddělení porovnávali evidenční přepočtené stavy zaměstnanců vzhledem k počtu obyvatel, běžné výdaje na výkon státní správy a samosprávy, náklady na informatiku, využití FKSP, úroveň vzdělanosti zaměstnanců a řadu dalších oblastí.

Přestože je členění Prahy ve srovnání s ostatními obcemi velmi komplikované, protože je v platnosti souběžně několik různých způsobů členění: katastrální, státně-územní, samosprávné a několik úrovní a druhů správního, bylo konstatováno, že zejména ve výkonu přenesené působnosti rozdíly nejsou a v drtivé většině samosprávních činností také ne.

MČ Praha 18 je součástí benchmarkingové iniciativy již od roku 2011 a za tu dobu byla realizována řada změn na základě dobré praxe jiných obcí.

Benchmarking je nepřetržitý a systematický proces porovnávání a měření procesů a metod s cílem zlepšování vlastních aktivit, a proto je také rozvoj metody kvality jednou z klíčových aktivit v rámci projektu Zvyšování kvality a efektivity procesů a profesní rozvoj zaměstnanců úřadu.

Text Vladislav Gerhard, tajemník ÚMČ Praha 18

Foto Tomáš Proněk

Jste zde: Úvod > Z radnice > Radnice Prahy 18 hostila jarní schůzku benchmarkingové iniciativy