Kulatý stůl: cílem je zlepšení podmínek ve školách

STR8 KULATY STUL SKOLSTVI DUBEN 2018Začátkem dubna proběhl v obřadní síni letňanské radnice kulatý stůl v oblasti školství pořádaný v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území MČ Praha 18 a MČ Praha Čakovice.

Na této akci se měli možnost občané městské části seznámit s vývojem, kterým oblast školství prošla za uplynulé roky, ať už z pohledu rozšiřování kapacit, tak v modernizaci škol a školských zařízení, jež nemalou měrou přispívají k trvale udržitelnému rozvoji a ke zlepšování vzdělávacích podmínek dětí a žáků.

Formou prezentací byly představeny jednotlivé školy a byl dán prostor pro diskuzi s vedením MČ Praha 18, představiteli realizačního týmu Místního akčního plánu, řediteli škol a školských zařízení. V druhé části této akce proběhlo představení organizací neformálního vzdělávání, které úzce spolupracují s letňanskými školami.

Text Marcela Horešovská, vedoucí Odb. ŠKT ÚMČ Praha 18

Foto Miroslav Kárník

Jste zde: Úvod > Z radnice > Kulatý stůl: cílem je zlepšení podmínek ve školách