Nový web umožní občanům připomínkovat územní plán

STR8 NOVY WEB UMOZNI logo magistratMagistrát hl. m. Prahy spustil na začátku dubna 2018 nové webové rozhraní, které slouží veřejnosti k usnadnění komunikace s Odborem územního rozvoje MHMP při projednávání změn a úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy.

Nový web bude možné používat také v rámci projednávání návrhu nového územního plánu (Metropolitního plánu).

Prostřednictvím tohoto portálu nyní může veřejnost vytvářet své připomínky/námitky k aktuálně projednávaným změnám a úpravám UP SU HMP. V současné době probíhají tato projednání:

• opakované veřejné projednání změny Z 2832/00

• společné jednání o návrhu změn CVZ V UP SU HMP 1. část

• návrh zadání změny Z 3125/00 UP SU HMP

• společné jednání o návrhu změn vlny 01 úprav UP SU HMP

Odkaz na tento portál je počínaje výše uvedenými projednáváními součástí vystavené Veřejné vyhlášky – oznámení. Zároveň je tento odkaz k dispozici na stránkách odboru Územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy mezi aktuálně projednávanými změnami/úpravami (viz odkaz níže).

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html

Odbor územního rozvoje MHM Prahy

Jste zde: Úvod > Z radnice > Nový web umožní občanům připomínkovat územní plán