Desatero priorit Letňan: do hledání námětů se zapojila i mládež

STR9 DESET PRIORIT LETNAN DUBEN 2018V rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21 pořádala městská část Praha 18 ve středu 18. dubna 2018 veřejné projednání, z kterého vzešlo desatero námětů ke zlepšení života v Letňanech.

Setkání se zúčastnilo 69 občanů včetně zaměstnanců Úřadu městské části Praha 18, zástupců vedení radnice, PČR a dalších hostů. Letňanští obyvatelé všech generací přišli hovořit o problémech a možnostech jejich řešení.

Celkem se diskutovalo v šesti hlavních oblastech: úřad, občan a služby * problémy očima mládeže * ekonomika, výstavba a strategický rozvoj * školství, sport, kultura a volný čas * bezpečnost, životní prostředí a doprava * zdravotnictví, sociální oblast a zdravý životní styl.

Do hledání námětů, které je třeba řešit, se podařilo zapojit i letňanskou mládež, jejíž zástupci aktivně diskutovali a byli rovnocennými partnery při hledání nejpalčivějších problémů.

Setkání zahájil starosta MČ Praha 18 Ivan Kabický, poté zástupkyně starosty Michaela Řepová ve své prezentaci přiblížila účastníkům stav řešení problémů, které vzešly z Fóra občanů v roce 2017.

Po ní už převzal slovo ředitel Národní sítě Zdravých měst a facilitátor akce Petr Švec, který vysvětlil, jak bude probíhat pracovní část setkání, a postaral se o odborný dohled. Účastníci fóra u jednotlivých stolů definovali řadu problémů, z nichž byly za každou tematickou oblast vybrány dva nejpalčivější, o kterých se závěrem hlasovalo.

Novinkou letošního setkání, byly tzv. Pocitové mapy, ve kterých účastníci akce barevně vyznačovali, jaké pocity mají v různých částech Letňan. Pomozte nám i vy zmapovat, jak se obyvatelé osmnáctky ve své MČ cítí! Mapu najdete v odkazu http://pocitovamapa.nszm.cz/praha-letnany-2018/.

Problémy Letňan zformulované na Fóru Zdravé městské části Praha 18 budou ověřeny formou ankety, která probíhá pomocí anketního lístku vloženého do tohoto vydání Letňanských listů (řazeno abecedně):

• Absence velkokapacitního sálu

• Navýšení spolupráce organizací, které pracují s dětmi ve volném čase, s MŠ a ZŠ

• Neprofesionální úroveň moderování facebooku Naše Letňany

• Nepřehledné webové stránky MČ Praha 18

• Obnova sysla v Letňanech

• Rozšíření a oprava komunikací a chodníků v lokalitě bytových domů v ul. Bohumínská

• Rozšíření kapacity MHD v ranní i odpolední špičce

• Rozšíření kapacity škol, včetně navýšení počtu učitelů a odborných učeben

• Stop zahušťování výstavby

• Zavedení konečné stanice linky MHD č. 195 do zastávky Krausova

• Zvýšení kapacity domovů pro seniory

• Zvýšení kapacity Domu s pečovatelskou službou

Pomozte nám i vy zmapovat, jak se obyvatelé osmnáctky ve své MČ cítí! Mapu najdete v odkazu http://pocitovamapa.nszm.cz/praha-letnany-2018/.

Text Blanka Zahradníková

Foto Tomáš Proněk

Jste zde: Úvod > Z radnice > Desatero priorit Letňan: do hledání námětů se zapojila i mládež