Z jednání Rady MČ Praha 18 (6/2018)

Rekonstrukce jídelny MŠ Tupolevova

STR6 MS TUPOLEVOVAV rámci přístavby nového pavilonu v Základní škole a Mateřské škole Tupolevova dojde k rekonstrukci výdejny jídel mateřské školy.

Po rekonstrukci budou děti mateřské školy využívat jídelnu ve stávajících prostorách školky, oproti původní ve druhém patře.

Nabídková cena za rekonstrukci 440 tisíc Kč zahrnuje z podstatné části především potřebné gastrovybavení výdejny jídel.

 

Monitorovací systém ve školkách

Rada podpořila podání žádosti o připojení MŠ Malkovského včetně její pobočky MŠ Pavla Beneše na poplachový monitorovací systém Městské policie hl. m. Prahy. Tímto budou na poplachový systém napojeny téměř všechny školy zřizované městskou částí.

 

Závěrečný účet

Radní projednali a doporučili ke schválení zastupitelstvu na jeho příštím jednání závěrečný účet městské části Praha 18 za rok 2017. Za rok 2017 MČ Praha 18 skončila hospodaření s přebytkem ve výši 33 milionů Kč.

Text Ivan Kabický, starosta

Jste zde: Úvod > Z radnice > Z jednání Rady MČ Praha 18 (6/2018)