Osmnáctka má opět nejpřívětivější úřad v Praze!

STR6 PRIVETIVY URAD 2018 1

Ocenění za 1. místo v soutěži převzali tajemník ÚMČ Praha 18 Vladislav Gerhard a starosta osmnáctky Ivan Kabický.

V soutěži Přívětivý úřad 2018, jejímž cílem bylo prověřit přívětivost a otevřenost úřadů obcí s rozšířenou působností, obsadila městská část Praha 18 potřetí za sebou 1. místo v Praze a v rámci celé republiky byla hodnocena mezi prvními šesti.

Soutěž prověřovala přístupnost úřadu pro návštěvníky, jeho transparentnost a komunikaci s občany. Do dotazníkového průzkumu se zapojilo 151 měst a městských částí Prahy, celkem tedy 66,5 % ze všech obcí s rozšířenou působností.

Obce byly hodnoceny celkem z 52 kritérií, která byla rozdělena do pěti kategorií: dostupnost úřadu pro občany, transparentnost úřadu, komunikace úřadu, participace občanů a další aktivity úřadu. Praha 18 byla hodnocena zejména pro prodloužené úřední hodiny, možnost on-line objednání při vyřizování některých agend, informovanost o stavu vyřízení požadavků, dětské koutky, přebalovací pulty, bezbariérovost apod.

Oceněno bylo také zveřejňování zápisů z jednání rady a zastupitelstva na webu a přenosy z jednání zastupitelstva.

Náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy a státní správy Petr Mlsna, pověřený řízením sekce veřejné správy, konstatoval, že soutěž má smysl a že přispívá ke zvyšování kvality veřejné správy.

Text Vladislav Gerhard, tajemník ÚMČ Praha 18

Foto archiv Ministerstva vnitra ČR


STR6 PRIVETIVY URAD 2018 2

Jste zde: Úvod > Z radnice > Osmnáctka má opět nejpřívětivější úřad v Praze!