Zvyšování kvality a efektivity procesů a profesní rozvoj zaměstnanců úřadu

STR7 OPERACNI PROGRAM ZAMESTNANOSTRealizace projektu Zvyšování kvality a efektivity procesů a profesní rozvoj zaměstnanců úřadu realizovaného na základě Výzvy č. 117 – Operačního programu Zaměstnanost je v plném proudu.

Od června 2017 se podařilo dokončit dvě klíčové aktivity. Na základě Implementace metod kvality CSR získala MČ Praha 18 a ÚMČ Praha 18 od Rady kvality České republiky Cenu kvality CSR a od EFQM Leading Excellence mezinárodní ocenění Committed to Sustainability 2 Star.

Obě prestižní ocenění byla předána na slavnostním večeru konaném ve Španělském sále Pražského hradu.

Druhou klíčovou aktivitu, kterou se podařilo realizovat v roce 2017, byl Rozvoj metod kvality ISO přechodem na požadavky ISO 9001:2015 recertifikací stávající normy. Průběžně byly rozpracovány i ostatní klíčové aktivity zejména v oblasti odborného vzdělávání zaměstnanců, metod kvality MA21 a Benchmarkingu.

Z celkové získané podpory ve výši 4.989.351,25 Kč byly v první monitorovací zprávě prokázány k únoru 2018 výdaje ve výši 1.234.954,78 Kč, tedy 25 %. Do realizace projektu je kromě realizačního týmu zapojena většina úředníků ÚMČ Praha 18 tak, aby byly naplněny cíle tohoto projektu.

Vladislav Gerhard, tajemník ÚMČ Praha 18

Jste zde: Úvod > Z radnice > Zvyšování kvality a efektivity procesů a profesní rozvoj zaměstnanců úřadu