Priority občanů Prahy 18 byly ověřeny anketou

Číslo 1: stop zahušťování výstavby

STR7 10 PROBLEMU 2018Z veřejné diskuze s občany ve středu 18. dubna 2018 na letňanské radnici vzešlo desatero témat, která obyvatelé Prahy 18 chtějí řešit.

Akce se uskutečnila v rámci projektu Zdravé město, zaměřeného na zlepšování kvality života letňanských obyvatel a zapojení veřejnosti do rozvoje městské části Praha 18.

Vzhledem k tomu, že takto získané výsledky nejsou reprezentativní, byly získané náměty uveřejněny v květnovém vydání Letňanských listů a prostřednictvím ankety předloženy široké veřejnosti k ověření pořadí důležitosti. Celkem bylo odevzdáno 283 anketních lístků, z nichž deset bylo neplatných.

Z ankety vyplynulo toto pořadí důležitosti řešení formulovaných témat:

1. Stop zahušťování výstavby

2. Rozšíření kapacity MHD v ranní a odpolední špičce

3. Zavedení konečné stanice linky MHD č. 195 na zastávce Krausova

4. Rozšíření kapacity škol, včetně zvýšení počtu učitelů a odborných učeben

5. Obnova sysla v Letňanech

6. Zvýšení kapacity domovů pro seniory

7. Rozšíření a oprava komunikací a chodníků v lokalitě bytových domů v ul. Bohumínská

8. Zvýšení kapacity Domu s pečovatelskou službou

9. Nepřehledné webové stránky MČ Praha 18

10. Navýšení spolupráce organizací, které pracují s dětmi ve volném čase, s MŠ a ZŠ

Tyto výsledky budou předloženy Radě MČ Praha 18 a Zastupitelstvu MČ Praha 18, které se budou zabývat řešením uvedených témat.

Text Blanka Zahradníková, koordinátorka MA 21 a ZM

Jste zde: Úvod > Z radnice > Priority občanů Prahy 18 byly ověřeny anketou