Čestní občané Letňan (22): Josef Balejka

STR8 BALEJKA 1Cesta budoucího plukovníka české armády Josefa Balejky byla podobná cestě většiny českých vojáků, kteří v roce 1939 opouštěli vlast, aby mohli v zahraničí bojovat proti okupantům.

Také on nejprve zamířil do Polska, avšak na rozdíl od většiny našich letců neodjel do Francie, ale přihlásil se a byl přijat do polského vojenského letectva. Zde se v roce 1939 zúčastnil bojů s německou Luftwaffe.

Po porážce se mu podařilo z Polska uprchnout, stejně jako například budoucímu hrdinovi bitvy o Británii Josefu Františkovi. Josef Balejka zamířil do Rumunska, odtud do Francie a následně do Velké Británie. Zde se zapojil do bojů, avšak ne jako příslušník některé československé stíhací perutě, ale – vzhledem k tomu, že zůstal věrný svým kamarádům z bitvy o Polsko, s nimiž po porážce prchal – jako příslušník 303. polské stíhací perutě RAF.

STR8 BALEJKA 2Poté, co byl zraněn a po následném vyléčení, se stal leteckým instruktorem. Na vlastní žádost se však vrátil k bojovým operacím, tentokráte jako příslušník 311. československé bombardovací perutě RAF. S tou se pak v roce 1945 vrátil do vlasti.

Když viděl, jak dění v republice směřuje k vládě komunistů, vrátil se ještě v roce 1946 do Velké Británie. Získal britské občanství, ale na svou vlast nikdy nezapomněl. Po roce 1989 se vrátil domů do Valašských Klobouků, kde také v červenci 2004 zemřel.

Plukovník Josef Balejka se stal čestným občanem Letňan o dva roky později v roce 2006.

Text Václav Šorel

Historické foto sbírka Václava Šorela a fcafa.com


STR8 BALEJKA BAHAMY

Československá posádka bombardéru B-24 Liberator se na Bahamských ostrovech připravuje k cvičnému letu. Přeškoloval se zde také Josef Balejka, který na Liberatorech létal u 311. bombardovací perutě.

Jste zde: Úvod > Z radnice > Čestní občané Letňan (22): Josef Balejka