Více než pětadvacet let v Letňanech

Ještě pořád věřím v to, že jsou lidé v jádru dobří, říká Ivan Kabický, starosta osmnáctky

STR12 KABICKY 1Přestože spolupracujeme více než 10 let, mou žádost o rozhovor pro Letňanské listy opakovaně odmítal. Na rozdíl od svých oponentů a předchůdců se totiž poměrně nerad veřejně prezentuje… Což je při jeho profesi a s ohledem na fakt, že dva roky působil jako náměstek primátora na magistrátu, odkud na vlastní žádost odešel, paradox. Nakonec se mi povedlo rozhovor s ním získat. K letňanským osobnostem totiž Ivan Kabický bezesporu patří. Už jen proto, že tu prožil a pro osmnáctku a lidi, kteří tu žijí, pracuje více než čtvrt století – nejprve v pozici ředitele školy, dalších 10 let ve funkci starosty.

Za dveřmi jsou komunální volby. Máte za sebou ve funkci starosty tři volební období… Jdete do toho i počtvrté?

Ano, jdu. Rád se zúčastním volebních klání.

Proč?

V Letňanech žiji a pracuji pětadvacet let a z toho deset let se jim věnuji z funkce starosty. Pro někoho je ta doba krátká, pro někoho dlouhá. Pro mne to jsou roky poctivé práce s využitím mých nejlepších schopností. Je to práce, která mne naplňuje. Vidět její konkrétní výsledky je tou nejhezčí odměnou. Rád bych ve své práci pokračoval – dokončil rozpracované projekty a začal ty, které jsme naplánovali.

Letošní kandidatura je pro mne ale svým způsobem premiérová, poprvé kandiduji sám za sebe. Jsem nezávislý kandidát a člen nového, takže vlastně premiérového týmu. I z toho důvodu mne tentokrát volební kampaň mnohem více baví. Nemusím se řídit stranickými příkazy a instrukcemi, ale připravuji další projekty pro Letňany a věnuji se čistě jen komunální politice.

Nemyslíte si, že to je riziko – nemít v zádech žádnou, natož silnou, politickou stranu?

Právě naopak. Díky dlouholetým politickým zkušenostem vím, že být nezávislý v komunální politice je obrovská úleva. Vysoká politika vždy počítá jen vítěze a poražené a komunální úroveň tyto politické hry poškozují. Navíc sebesilnější politická strana za jménem není zárukou, že její představitel je dobrý člověk, manažer, vizionář, hospodář…

Komunální politika je o řešení konkrétních problémů jako takových, nikoli o tom, jestli nová parkoviště a místa ve školkách lépe a rychleji vyřeší levice nebo pravice, černí nebo bílí. Je to o schopnostech konkrétních lidí – a nemyslím tím všeho schopných lidí. Jestli to tak chápou i letňanští voliči, se ukáže na podzim, a stejně tak, nakolik byla dobrá moje volba nezávislosti. Věřím, že mám pořád co nabídnout.

Ten, kdo žije v Letňanech déle, zaregistroval – a mnozí to kvitují s povděkem –, že se tu za posledních 12 let mnohé změnilo. Zkoušel jste si někdy sám pro sebe udělat seznam toho, co se vám povedlo?

Seznam jsem si nikdy nedělal. Dokonce i nákup zvládnu bez něj. Navíc si myslím, že místo seznamu se stačí rozhlédnout…

Každopádně žádný z projektů jsem nikdy nepovažoval jen za svůj. Vždycky je to kolektivní dílo týmu lidí, kteří se v daném volebním období sešli na radnici a pracovali pro Letňany. Není důležité, jestli má na nové školce větší podíl Petr nebo Pavel, důležité je, že tu školka je a plně slouží svému účelu. Právě školství je oblastí, kde se nám toho za těch dvanáct let hodně povedlo. Vybudovali jsme pět nových předškolních zařízení a stále pokračujeme. Pro mne je obrovský úspěch současná kapacita 713 míst v mateřských školách v kontextu roku 2006, kdy jsem poprvé nastoupil do funkce starosty a kdy byla celková kapacita školek 230 míst. K současnému číslu si už teď můžeme připočítat dalších 120 míst ve školce Místecká, která by se měla otevřít v příštím roce. Přiznávám, že školství vždy bylo mou prioritou, protože investice do školství je investice do dětí, tedy ta nejlepší možná investice. S tím souvisí i nemalé investice do sportovišť a zelených volnočasových míst; velkou radost mám třeba z letňanského lesoparku, který se stále buduje a doslova se mění před očima. Naší dosud největší dokončenou akcí jsou Letňanské lentilky. Bez ohledu na nespokojené komentáře obyvatel z doby, kdy se Lentilky stavěly, je nyní díky nim letňanské sídliště modernějším, a hlavně mnohem příjemnějším místem.

Zmínil jste se o Lentilkách. Je v Letňanech ještě něco, na co si Letňanští v minulosti stěžovali a pak tzv. otočili, nebo něco, na co si stále stěžují?

Mohu vám říct, na co si lidé nejvíce stěžují: nedostatek parkovacích míst, málo míst ve školkách, málo zeleně, špatná údržba zeleně, hluk při koncertech na letišti a související dopravní omezení… A mohl bych pokračovat. Byť jsme jeden z nejlepších úřadů v republice, máme nedostatky. Ty však nejsou v komunikaci s občany, ale ve sporném výkladu našich kompetencí a práv ze strany občanů. Například celých 12 let jsem vysvětlovat, že já jako starosta nemůžu ovládat stavební úřad. Nemůžu rozrazit dveře a křičet na vedoucího odboru a přikazovat mu, aby vydal nebo nevydal nějaké stavební povolení. Smím se pouze přihlásit do stavebního řízení jako účastník, jako kdokoli jiný… Všichni jsou vázáni legislativou a omezenými možnostmi. Tohle mnoho lidí nechápe a domnívá se, že jsem liknavý a nemám o ně zájem.

Mohu pokračovat typickým příkladem nové výstavby v Letňanech. Dokola a stále opakuji, že já – ani nikdo z radních – výstavbu nepovoluji, neschvaluji. To, zda stavět, nebo ne, je dáno územním plánem, který také neschvaluje naše radnice, ale magistrát. A zastupitelstvo „velké“ Prahy má často jiný názor, než městská část. Pro zajímavost mohu uvést, že stávající územní plán byl schválen Zastupitelstvem hlavního města Prahy v roce 2000, a připomenout, že jsem se starostování ujal poprvé na podzim v roce 2006. Takže výběr lokalit, kde se dnes staví nebo plánuje stavět, jsem z pozice ředitele základní školy skutečně ovlivnit nemohl, byť je mi tato kouzelná moc často přisuzována.

Přestože, jak říkáte, stávající vedení radnice nenese vinu na masové výstavbě posledních let a souvisejících problémech s dopravou, které – jak vyplynulo z veřejných diskusí i z demografické studie – společně s nedostatkem parkovacích míst trápí obyvatele osmnáctky nejvíce, snažíte se nevyhovující situaci nějak řešit?

Nikdy jsme neupozaďovali řešení velkých problémů, které přináší doprava, respektive hlavně doprava v klidu – parkování. A zase jsme u lidí, lidského faktoru. Už dávno neplatí jeden byt rovná se jedno auto. V dnešní době je smutný standard, že ke každé bytové jednotce před domem parkují minimálně dvě vozidla. V této souvislosti mi pak uniká ta vina radnice… Co si myslíte, že nastane, když budou mít Letňany modré zóny? Celoplošná letňanská spokojenost? Asi těžko… Stejně tak máme připravený projekt nového parkoviště, ale majitelé sousedních pozemků se k němu staví způsobem: „Skvělý nápad, ale postavte to někde jinde“. Jinak řečeno: všechno je ok, pokud to není na mém dvorečku. Věřte, že se snažíme hledat ideální řešení a realizovat je, ale i v tomto případě je to běh na dlouhou trať, a co člověk, to jiný vzor ideálu.

Už jste se o tom zmínil, a není to tajemstvím, že jste profesí učitel, dokonce jste 16 let „řediteloval“ na zdejší Základní škole Tupolevova. Domníváte se, že právě vaše profesní zaměření ovlivnilo vaše aktivity v oblasti letňanského školství?

Mnoho z těch, kdo si mne pamatují jako ředitele Tupolevky, ať už jsou to rodiče, nebo žáci, sledují mi é kroky na radnici, zejména právě v oblasti školství. Já jsem na rozvoj letňanského školství pyšný – a tím nemyslím jen Tupolevku, ale všechny zdejší základní a mateřské školy. Ve své funkci mám přehled, kolik do škol investujeme, a věřte, že to jsou každoročně poměrně vysoké částky. Ale jak jsem už řekl, není lepší investice, než do dětí a jejich vzdělání. Samozřejmě školství jako takové sleduji velmi bedlivě a vím, že se potýká s mnoha problémy, do kterých jako starosta a zástupce zřizovatele školy nemám právo zasahovat. Přesto můžeme a umíme školám nabídnout pomocnou ruku.

V souvislosti se školami bych také rád zmínil naše aktuálně připravované projekty: dům dětí a mládeže s novu knihovnou, atypickou tělocvičnu u staré budovy základní školy v Rychnovské, moderní zabezpečovací systémy škol, klimatizační a rekuperační jednotky ve starých pavilonech škol, rekonstrukci osvětlení atd.

Všechny tyto akce jsou nesmírně finančně náročné. Jak na tom vůbec je MČ Praha 18 s financemi? Podle článku v letošním dubnovém vydání Listů hospodařila osmnáctka vloni s přebytkem, ten se – navzdory plánovanému schodku – očekává i v letošním roce…

Městská část si peníze sice netiskne a rozpočet má omezený, ale vždy jsem prosazoval školství jako prioritu našeho rozpočtu a pevně věřím, že tomu bude i do budoucna. Každopádně hospodaření městské části Praha 18 je na relativně velmi dobré úrovni.

Co se týká našich investic, v posledních letech se nám dařilo získávat finanční podporu z prostředků EU a z rozpočtu hlavního města, což také není vždy jednoduché. Dotace nám hodně pomohly při už zmíněné velké revitalizaci sídliště Letňanskými lentilkami nebo u právě probíhající naší „stavby roku“ – nového pavilonu na Tupolevce.

Bohužel do budoucna vidím velký problém v běžných výdajích rozpočtu, a to právě v oblasti školství. Noví obyvatelé Letňan, kteří si zde kupují investiční byty, se totiž u nás nehlásí k trvalému pobytu a nemovitost dále pronajímají. My tím přicházíme o nemalé finanční prostředky, protože „papírově“ tu máme jen prázdný byt bez lidí. Fakticky ale přibývají děti do našich školských zařízení, přitom na řadu z nich městská část nezíská ze státní pokladny žádné finance, protože ony ani jejich rodiče nejsou v Letňanech hlášeni k trvalému pobytu, pouze se prokazují nájemní smlouvou, která jim otevře dveře školy.

Během své politické kariéry jste musel čelit „honu na čarodějnice“ (pozn. redakce: kauza OPEN CARD), přesto mám z povídání s vámi pocit, že vás to – a ani občasné útoky vašich oponentů – neotrávilo a že vás práce starosty pořád baví?

Velmi dobrá otázka, skvělý postřeh. Ale řeknu vám, že mnohem více mne mrzí právě ty útoky některých oponentů, kteří v životě nic skutečného nedokázali a kteří s přibližujícími se komunálními volbami svými zoufalými gesty v poslední době zatahují do dění mou rodinu, a zejména mé dospělé dcery. Pro mne jako otce to není příjemné. Když přijdete večer domů, místo radostných zpráv čelíte negativním projevům jako důsledku rádoby opoziční politiky. Přestože funkce starosty není anonymní, doma respektujeme své vlastní životy, vlastní práci… Dcery jsou do mého osobního území vtahovány proti své vůli, a navíc v pro ně nepříjemných souvislostech. To mne mrzí nejvíce. I proto jsem velmi vděčný za podporu celé mé rodiny a pochopení nejen pro mou práci, ale hlavně pro tahle negativa, která má práce přináší. V současném světě sociálních sítí je totiž způsob ublížení mnohem snadnější. Přestože se tito lidé často schovávají za smyšlené profily, nebývá příliš složité falešná jména rozkrýt. Překvapivě to nejsou pokaždé jen političtí soupeři, ale třeba i rodiče neúspěšných žáků, které jsem během své pedagogické práce zažil, a teď mi to hrdinně nandávají na sociálních sítích...

Pokusme se o optimistický závěr… Prozradíte čtenářům Letňanských listů, co máte rád, co rád děláte ve svém volném čase?

Hodně relaxuji manuální prací, sportem… Je toho hodně, jsem polyfunkční člověk, a i přesto někdy rád nedělám vůbec nic. Ale moc rád čtu, mám hodně rád české klasiky, hlavně český pragmatismus je skvělý – líbí se mi třeba hláška, že i ten největší lidský neřád má dobré vlastnosti. Jsem bytostný optimista a věřím právě v existenci dobrých vlastností – i kdyby byla u každého člověka jen jedna, má smysl na tom stavět. V to věřím a budu věřit – ať budu, či nebudu starostou.

Děkuji za rozhovor.

Interview Hana Saitzová

Foto archiv Ivana Kabického a archiv redakce

 

Ivan Kabický

povolání:  starosta MČ Praha 18 (v letech 2006 – 2011, 2013 – 2018)

původní profese:  pedagog, ředitel ZŠ Tupolevova (1990-2006)

v letech 2011 – 2013 náměstek primátora hl. m. Prahy

vzdělání:  UK Pedagogická fakulta

rodina:  manželka Nataša, tři dcery – Klára a dvojčata Andrea a Lucie

v Letňanech žije:  od roku 1992

 

Významné projekty realizované v letech 2006 až 2018

2008

rekonstrukce podkroví ZŠ Rychnovská

úprava okolí kaple na Staré Návsi

2009

vnitroblok Chlebovická – projekt MHMP, spolufinancovaný MČ Praha 18

hřiště Nový Prosek

2010

nová hasičská zbrojnice – projekt MHMP, spolufinancovaný MČ Praha 18

MŠ Havířovská – I. etapa

lesopark - projekt MHMP, podpořený MČ Praha 18

2011

MŠ Havířovská – II. etapa

2013

hřiště s umělým povrchem MŠ Malkovského

2014

dokončení projektu Lentilky

MŠ Beranových – II. etapa

rekonstrukce MŠ Tupolevova

venkovní posilovna Tupolevova

nový vstup do Letňan

2015

multifunkční sál v Třinecké 650

nová komunikace v Rychnovské

komplexní zateplení ZŠ Fryčovická 462

chodníky Dobratická

2016

rekonstrukce a rozšíření Knihovny MČ Praha 18

MŠ Rezidence Veselská – pořízení a vybavení interiéru a zahrady

chodníky Beranových, Rýmařovská, Bukovecká II. etapa

2017

rekonstrukce sportovišť při ZŠ Fryčovická a Tupolevova

Fitpark (dokončení 2018)

vstupní parter budovy ÚMČ

2018

zahájení přístavby ZŠ Tupolevova

 

Plánované akce

dokončení přístavby ZŠ Tupolevova

Dům dětí a mládeže

MŠ Místecká

tělocvična pro ZŠ Gen. F. Fajtla v Rychnovské ul.

 

STR13 2009 HRISTE N PROSEK

Dětské hřiště Nový Prosek (2009)

 

STR14 2010 LESOPARK

Slavnostní otevření lesoparku (2010)

Jste zde: Úvod > Z radnice > Více než pětadvacet let v Letňanech