Diskusní FÓRUM (9/2018)

STR10 RADNICEStejně jako v loňském roce, je i letos vyhrazen v každém vydání Letňanských listů prostor na názory zastupitelů, členů politických subjektů, kteří byli zvoleni do Zastupitelstva městské části Praha 18. V tomto vydání odpovídají na otázku redakční rady Letňanských listů nebo píší na téma, které si sami zvolili.

Otázka pro měsíc září: V případě, že byste byl/a opět zvolen/a do letňanského zastupitelstva, čemu byste se chtěl/a v příštím volebním období nejvíce věnovat?

 

Martin Halama

Strana svobodných občanů

HALAMA 2014 SLIBPřiblížil se konec tohoto volebního období. Chci Vám, letňanští spoluobčané, poděkovat za přízeň, které se mi od Vás dostalo a dostává.

Po minulých komunálních volbách jsem utvořil společný zastupitelský klub s kolegyní Kateřinou Tůmovou a kolegy Ondřejem Lněničkou, Milanem Buškem a Lukášem Wenclem. I jim patří poděkování, za opoziční spolupráci v časech, které nelze nazvat klidnými. V časech, kdy Letňany, jak jsem již zde dříve psal, byly nemocné a zasažené mstivým a bezohledným chováním vládnoucího koaličního slepence. Bezohledným chováním k opozičním zastupitelům, ba co víc, bezohledným chováním k Vám, letňanským obyvatelům.

Přál bych si (a v případě znovuzvolení o to budu usilovat), aby letňanská radnice byla svým občanům opravdu otevřena a mnohem více naslouchala přáním obyvatel naší městské části. Aby se zastupitelé věnovali politice a nikoliv politikaření.

Proto, prosím, pečlivě zvažte, komu svěříte svůj volební hlas v nastávajících komunálních volbách.

 

Stanislav Tomášek

ODS

TOMASEK 2014 SLIBBudoucí Zastupitelstvo by se mělo věnovat dlouhodobému problému, který se týká kodexu zastupitele – jak psaného, tak společností předpokládaného.

hování zastupitelů by mělo být příkladné nejen na veřejnosti, ale i v soukromém životě. Zastupitelé, kteří ve sboru rozhodují za nás občany, by měli být vzorem slušného chování a ctít principy demokratické společnosti. Nepodléhat nátlaku a bezhlavě nepřebírat návrhy silných lokálních zájmových skupin a důsledně si uvědomovat, že jsou zástupci všech občanů Letňan. Jsou-li v opozici, tak mají respektovat vůli většiny, jsou-li ve většinové skupině, tak mají odborné názory předem projednat, nejlépe i dohodnout s menšinou. (Je to však jen velmi optimistická myšlenka).

Globální politické názory, ve kterých se neshodují, se pak objeví až v konečném hlasování. Všichni by však měli rozhodovat jen v zájmu všech občanů Letňan. Zastupitelé se musí navzájem respektovat a nevyvolávat osobním napadáním nevraživost v zastupitelstvu.

Zastupitelská demokracie je právě tím nástrojem, který má rozlišovat lokální zájmy a upřednostňovat zájmy celospolečenské. Určitě víte, že to není tak snadné. Zastupitelé totiž mají různé pohlaví, věk, vzdělání a životní zkušenosti.

 

Iveta Lojková

TOP 09

LOJKOVA 2014 SLIBJiž osm let mám v gesci sociální politiku a zdravotnictví, čtyři roky politiku bytovou. V případě zvolení do ZMČ bych ráda pokračovala v podpoře zdejších neziskových organizací, které se starají o děti, seniory či mladé rodiny.

Podporu potřebuje i stále početnější klub seniorů, a to nejen v podobě finanční dotace a nejrůznějších akcí, které pro ně městská část pořádá (například oblíbené sportovní hry). Pozornost si zaslouží i Humanitární fond MČ, který již čtvrtým rokem pomáhá lidem v nouzi. Díky dobročinným tombolám na nejrůznějších akcích, do kterých s kolegyní Řepovou sháníme ceny od sponzorů, ale hlavně díky vám, občanům Letňan, disponuje každoročně nemalou částku.

Rádi bychom také pořádali více kulturních pořadů, ale chybí nám sál s dostatečnou kapacitou. Ráda bych na něj, ve spolupráci s kolegy na radnici, našla vhodný prostor. Máme tu tolik šikovných dětí a dospělých, kteří by tam mohli vystupovat, důstojné zázemí by tak získal i tradiční Ples MČ.

Stavíme nový pavilon školy, ale stále je nedostatek míst v mateřinkách, a dětí bude přibývat… Některé problémy – například zmiňované školky, dům pečovatelské služby nebo menší byty pro mladé rodiny a seniory – však bez pomoci státu nevyřešíme.

 

Olaf Deutsch

Zdravé Letňany

DEUTSCH 2014 SLIBZa pár týdnů se konají komunální volby… Nejdříve je potřeba říci, co budu dělat, pokud se do zastupitelstva nedostanu. Co se vlastně stane?

Vzhledem k tomu, že nejsem uvolněný, tedy placený politik, můj život se vlastně nezmění, ubydou mi starosti. Dál budu pracovat ve svém stávajícím zaměstnání na Ministerstvu zemědělství a dělat práci, která mne baví a živí moji rodinu. A budu i nadále pracovat pro obyvatele osmnáctky jako předseda jednoho z letňanských spolků, který tu působí již 5 let.

A pokud náhodou natolik osloví voliče, že se dostane do koalice, budu se věnovat kromě jiného kultuře a sportu, ale především spolkům, které pracují a zajišťují kulturní a sportovní vyžití obyvatel, hospodaří s malým rozpočtem a svou práci dělají téměř zadarmo.

Rád bych podpořil i subjekty nové, nebo se podílel na vytvoření takových podmínek, aby se vrátily spolky, které Letňany již opustily. A rád bych také dál přispíval do Letňanských listů a pracoval v redakční radě.

V případě, že bych „seděl v opoziční lavici“, podpořím ty návrhy, které budou dobře zpracované, účelné a Letňanským ku prospěchu. Já a celá moje rodina tady bydlíme, a tak mi Letňany nejsou lhostejné.

 

Václav Losík

Zelení

LOSIK 2014 SLIBDnešní rada nedostatečně reprezentuje zájmy letňanských občanů. Proto po volbách očekávám nové poměry v komunální politice naší městské části. Spolu s těmito poměry se změní nakládaní s městským majetkem a veřejnými statky.

Budu se soustředit na změny v městském rozpočtu tak, aby se posílilo financování místních kulturních spolků, takže bude více peněz na kulturu zůstávat v Letňanech.

Chci:

- zchlazení Letňan novou výsadbou,

- zastavit zahušťování Letňan,

- bezpečnost v ulicích,

- rychlou dopravu do centra Prahy.

 

LNENICKA ONDREJ PRO PRAHUDěkuji Vám, Letňanským, za toleranci, kterou jste v tomto volebním období měli. Končí pro Letňany zlá doba, jejíž temný obsah stál od samého počátku na korupci a vydírání, na kupčení s voličskými hlasy, o něž se celý ten čas arogantně opírala dosluhující vládnoucí klika. Doba, kdy pravdu nahradila lež a osočování.

Klaním se svým kolegům, Katce Tůmové, Milanovi Buškovi a Lukášovi Wenclovi, že opět kandidují. Prošli drsnou politickou školou, v níž skvěle obstáli, pevní ve svých názorech, i když byli zastrašováni.

Prosím o odpuštění své děti a rodiče, že na jejich jméno, které je i mým jménem, bylo pliváno a jsem si skoro jist, že ještě chvíli bude. Vím, užili si své a říkají mi, že to za to nestojí, ale prosím je, ať to ještě pár dnů vydrží. Postavit se malosti, zlobě a omezenosti se musí, neboť jen zásadový postoj z nás dělá lepší lidi.

Každé volby jsou o jménu a pověsti i o tom, zda jste svěřený mandát vykonávali podle přání voličů. Proto jsem se rozhodl nestát v čele kandidátky, abych znal Vaši odpověď.

Letňany potřebují změnu. A jaké budou po volbách a zda u toho mám být já? O tom rozhodnete jen Vy.

Bylo mi ctí i potěšením Letňanům i Vám, jejich obyvatelům, sloužit...

Ondřej Lněnička

 

Poznámka redakce: Redakce neručí za obsah textů, neboť respektuje požadavek jejich autorů neupravovat žádným způsobem dodaný materiál.

Foto archiv redakce

Jste zde: Úvod > Z radnice > Diskusní FÓRUM (9/2018)