Fórum Zdravého města 2013 již v pondělí 13. května!

STR5 FORUM ZDRAVEHO MESTAPřijďte v pondělí 13. května do obřadní síně letňanské radnice! Od 17.30 hodin se tu bude konat diskusní fórum, na němž se bude hovořit o problémech, které v současné době nejvíce trápí občany městské části Praha 18.

Tematické okruhy: občan a úřad • životní prostředí • volný čas a společenský život • bezpečnost • doprava.

Fórum Zdravého města je každoročně se opakující akce, na níž se projednává celkový rozvoj městské části. Jejím cílem je získat co nejvíc informací o rozvoji městské části. Účastníci – zástupci veřejné správy, neziskového a podnikatelského sektoru, městské policie, ale také široká veřejnost – se mohou vyjádřit k jakémukoliv tématu, problému či oblasti, které si zaslouží pozornost vedení městské části.

Nejedná se tedy o diskuzi o předem připravených a zvolených námětech, ale o živý pořad, jehož průběh lze dopředu těžko odhadnout. Aktéři diskutují o několika tematických okruzích, ve finále je pak společně formulováno deset zásadních problémů, které veřejnost trápí nejvíce. Výstup je následně ověřen veřejnou anketou, jejímž cílem je zjistit, jestli se s danými problémy ztotožňuje širší okruh letňanských občanů.

Po vyhodnocení ankety jsou ověřené problémy poskytnuty k projednání Radě a Zastupitelstvu MČ Praha 18, které stanoví úkoly a odpovědnosti za jejich plnění.

Není-li vám lhostejný osud místa, kde žijete, přijďte diskutovat o tématech, která vás zajímají!

Občerstvení zdarma. Připravena je bohatá tombola!

Jste zde: Úvod > Z radnice > Fórum Zdravého města 2013 již v pondělí 13. května!